Social Web

Internet 2. generace (Web 2.0)

Charakteristika:
 • obsah se tvoří uživatelsky
 • podstatnou měrou se stírá rozdíl mezi producentem informace a jejím konzumentem
 • informace (obsah) vznikají z valné části buď přímou aktivitou uživatelů (vložením) nebo nepřímou (komentáři, hodnocením, hlasováním)
 • informace a jejich zdroje jsou sdíleny a jsou volně přístupné
 • uživatelé mají ve větší či menší míře stejná práva
 • fungování je do velké míry závislé na kooperaci participantů a dodržování (často nepsaných) pravidel chování
 • společenství okolo daného projektu je otevřené

Socioware

Klasická definice socioware říká, že propojování lidí v socioware se děje pomocí těchto sedmi mechanismů:
 • Identita
 • Reputace
 • Přítomnost
 • Vztahy
 • Konverzace
 • Skupiny
 • Sdílení

Videozáznamy výuky

Loading...